Sammen igjen! Reunion for Trond, Kristian, Stine og Line, her ser vi Team Buller'n anno 2004. Nå starter vi opp på nytt!

Sammen igjen! Reunion for Trond, Kristian, Stine og Line, her ser vi Team Buller’n anno 2004. Nå starter vi opp på nytt! Faktisk er store deler av denne gjengen fortsatt tilknyttet stallen, det synes vi er veldig hyggelig.

Team Buller’n + Kristian Malmin = Team Buller’n & Malmin

Gammelt nytt samarbeid!

Vi hadde et vellykket samarbeid for 7 år siden, nå slår vi oss sammen på ny! Målet vårt er å  forbedre kvaliteten på stallen, gi bedre service overfor våre hesteeiere, og ikke minst jobbe hardt for å hevde oss best mulig sportslig sett.

Vi har valgt å inngå et samarbeid av flere grunner:
Vi mener det er gunstig å samle mer kompetanse på et sted.  Både Trond og Kristian har lang erfaring og bred kompetanse innen faget, og  vi skal nå bygge et team hvor vi drar nytte av hverandres kunnskap og erfaringer. Team Buller’n har i mange år vært i toppsjiktet på trenerstatistikken, og Kristian har også hatt bra resultater i sin treningsvirksomhet. Han har vunnet over 600 løp, og kjørt inn rundt 25 mill til sine eiere.  Et annet og viktig moment er at det er morsomt og motiverende å jobbe i team, og dette håper og tror vi vil ha en positiv effekt på både ansatte og hester.
Vi  vil søke å øke kvaliteten, ikke kvantiteten på stallen. Våre hesteeiere står selvsagt fritt til å velge kusk på sine hester. Vi ser det uansett som en stor fordel at Kristian vil delta i trening og hurtigkjøring av stallens hester.

Vårt mål er å sette hesteeieren i sentrum og gi maksimal oppfølging og informasjon til stallens eiere, nå vil de ha både Trond og Kristian som kontaktpersoner. Vi lanserer snart nye hjemmesider, som også vil bidra til bedre informasjon.

Vi starter opp sammen 1. mars, da flytter Kristian og hans forlovede Stine Edvinsen opp til Team Buller’n  i Ådal, og vi er klar for en ny og spennende  epoke.  Vi håper og tror at Team Buller’n og Malmin vil bli en suksess, vi er topp motivert for samarbeidet, gleder oss til å komme i gang og skal jobbe hardt for å lykkes.