Fremtidens håp på Bjerke!

Banejobb på Bjerke på agendaen for en del av stallens 2-åringer. Mye spennende på gang!